• Spss Anket analiz
    Spss analiz çalışmalarınızda verilerin özelliklerine göre uygulanacak testler belirlenecektir. Bu testler verilerin kategorilerine, dağılımlarına ve örneklem sayılarına göre değişkenlik gösterecektir....