Anket Hazırlama

Anket Uygulama

Veri Girişi

Spss Analiz

Ekonometrik Analiz (Ewiews)

Bioistatistik Analiz

Yorumlama

Spss Analiz Eğitimi